"İşimiz Vaktimizden Çok..."

Hakkımızda

 

En ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar bütün toplumlarda aileye rastlamak mümkündür. Aile, tarih boyunca bütün toplumların nüvesini oluşturmuştur. İnsan toplum olarak yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Bu yüzden insan için ailenin ve toplumun önemi büyüktür.

 

Toplumların dertleriyle dertlenen insanlarda aile kurumunu korumak ve devamını sağlamak amacıyla yaklaşık 1 yıl Önce GençMehir Derneğini kurarak gençlere topluma hizmet etmeye çalışacak faaliyetler yapmıştır. Mehir Vakfı ile fikir ayrılığına düşülmesi sonucu GençMehir Derneğinden Topluca istifa edilerek 28 Mart 2014 günü TUSKAD ( Toplumsal Uzlaşı ve Sosyal Kalkınma Derneği )Adı Altında Yeni Bir Dernek ve Yapılanmaya gidilmiştir. Gençliğin eğitimi, duyarlı bir neslin yetişmesi, güçlü bir toplum, sağlıklı dayanışmayı sağlamak, çalışkan üretken ve kalkınmış bir toplum olabilmesi için Tuskad Derneği kurulmuş ve göreve başlamıştır. Kuruluşun ardından hiç vakit kaybetmeden üstlendiği görevin önemini farkında olarak faaliyetlerine başlamıştır.

 

Tuskad Derneği çalışmalarında toplumumuzun asıl sorunlarını tespit ederek hareket etmiş ve bu yönde projeler üreterek topluma faydalı bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.